"ikke"

2019.10

場所:京都市
内装設計:(株)雨巧舎
施工 : (株)雨巧舎+(株)田中建設工務
撮影 : koyaworks(久保佳正)

Location : Kyoto-shi
Interiordesign : Amekousya corp.
Construction : Amekousya corp.+Tanaka kensetukoumu
Photo : Koyaworks(yoshimasa kubo)